Online - Specialistläkarjour

Om oss

FlexCare Sweden är specialister på läkarbemanning. Vi har en mycket lång erfarenhet av professionell vårdbemanning och utgår från en väl genomtänkt strategi som ser till helheten och inte enbart på den kortsiktiga lösningen. Vår  ambition är att vara "Branschens seriösaste bemanningsföretag".


Vår strategi


Vår strategi har sin grund i våra starka värderingar och vår samlade erfarenhet och kompetens. 


Det kompletterar vi med en form av "Blue Ocean" - strategi. Bland annat går det ut på att öka värdet för våra kunder och minska onödiga interna kostnader som våra kunder inte har någon nytta av.

Våra fördelar


* Vi har lång erfarenhet & kompetens

* Vi jobbar mycket med värderingar

* Vi är unika: FlexCare är första och enda bolaget som har infört Vinsttak och gratisrekrytering

* Insiktsfull ledning

* Vi har lägre omkostnader och lägre marginalkrav, vilket ger

- Bättre priser, löner och service

- Större flexibilitet & handlingsutrymme

- Strategiska samarbetenVår höga kvalitét


Vi strävar efter högsta möjliga kvalitét i vår leverans. Principen att kvalitét går före lönsamhet gör att vi strävar efter att samarbeta med landets bästa läkare.


När landsting och andra kunder godkänner oss som leverantör eller underleverantör granskas vår  verksamhet, kvalitét och ekonomi på djupet.


I det strategiska samarbetet som vi har med ett annat större bolag i branschen granskas vi extra noga eftersom bolaget är ISO-certifierat och vi måste följa överenskomna rutiner. Här ingår månadsvisa avstämningar och stickprovskontroller. 


Som kund får du gärna ställa höga förväntningar på oss. Vi ser fram emot ett gott samarbete.Våra samarbeten


Vi ser inte konkurrenter som konkurrenter utan mer som möjliga samarbetspartners. Vår princip är att vi är beredda att göra allt för att våra kunder, våra läkare och våra kunders kunders ska ha mer nytta av oss och av våra tjänster.


Det gör oss öppna för förslag som kan leda till förbättringar. Vi samarbetar med landsting, privata aktörer, branschkollegor och lojala läkare som ständigt ger oss bra tips på bra specialister. 


FlexCares fick ett höjt kreditbetyg (2017-07-22) till A av kreditvärderingsinstitut. Det visar att vi är en tillförlitlig samarbetspartner. Som extra trygghet för dig som kund och konsult är att vi har fått maxpoäng gällande punkterna "Ägare / Ledning" samt "betalningsförmåga".STEG 3


Att informera kunden om läkarens styrkor och svagheter. Och samtidigt informera läkaren om utmaningarna och förväntningarna som finns.

VÅR PROCESS

STEG 1


Vi samlar in intresseanmälningar, granskar CV, kontrollerar behörigheten hos Socialstyrelsen & IVO och kvalitetssäkrar i enlighet med ramavtalskraven.

STEG 4


Bekräfta och följa upp kvaliteten och eventuella avvikelser. Vi strävar efter ömsesidig nöjdhet och kontinuitet.

STEG 2


Vi tänker ut bästa möjliga lösning utifrån kundernas behov och kravprofil. Och vi matchar kraven med läkarnas kompetens och önskemål. Vårt stora kontaktnät gör att vi ofta tar egna extra informella referenser.

FlexCare Sweden AB

( Huvudkontor)

Propellergatan 2

211 15 Malmö

   

FlexCare Sweden AB (Kontoret i Uddevalla)

Norra Drottninggatan 28

451 31 Uddevalla

   

Org.nr 559055-4399

Vi är godkända för F-Skatt

Vi är registrerade som arbetsgivare

Vi har kollektivavtal med läkarförbundet

Vi har ansvarsförsäkring och TFA ( Trygghetsförsäkring vid arbetsskada )

Vi har hög kreditvärdighet - Kreditbetyg AA


Kontakta eller besök oss

© Copyright 2016. All Rights Reserved