Tidrapport - efterregistrering

Tidrapport  efterregistrering

 
 
 
Ja
Nej = fyll i tiderna nedan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
 
Milersättning 18,50 kr
Reseutlägg
Andra utlägg
 
 
 

Intruktioner:


Om du av någon anledning inte kunnat få din tidrapport signerad på plats kan du efterregistrera dina arbetstiden här.Fyll gärna i dina arbetstider och ange eventuella raster.


Har du jobbat bakjour är det viktigt att du anger när börjat och avslutat bakjourspasset. Du ska också ange vilka tider som du har jobbat aktivt eftersom OB-tillägg är olika beroende på vilka tider du har jobbat.